List of Participants

Achasov N. IM RAS, Novosibirsk
Ado Yu.M. IHEP, Protvino
Ageev A.I. IHEP, Protvino
Anikeev V.B. IHEP, Protvino
Anisovich V. INP, Saint-Petersburg
Arminjon M. CNRS, Grenoble
Baryshev Yu. Saint-Petersburg University
Brambilla N. ITP, Heidelberg University
Cherednikov I. Lomonosov MSU, Moscow
Codoban S. JINR, Dubna
D\"unnweber W. Munich University
Denisov S.P. IHEP, Protvino
Druzhinin V. INP, Novosibirsk
Fainberg V.Ya. LPI RAS, Moscow
Faustov R. SCC, Moscow
Fedotovitch G. INP, Novosibirsk
Gershtein S.S. IHEP, Protvino
Harigel G. CERN, Geneva
Hitchcock S. Michigan State University
Ionescu D. TUCE, Bucharest
Kalashnikova Yu. ITEP, Moscow
Khrustalev O.A. Bogolyubov ITPM, Moscow
Kirillov A. IAMC, Nizhnii Novgorod
Klishevich S.M. IHEP, Protvino
Kotov V.I. IHEP, Protvino
Kryshkin V.I. IHEP, Protvino
Landsberg L.G. IHEP, Protvino
Leifer P. SII, Tel-Aviv
Likhoded A.K. IHEP, Protvino
Lipkin A. MIPI, Moscow
Logunov A.A. IHEP, Protvino
Magistris M. EP, Paris
Marchal C.L.B. ONERA, Chatillon
Mestvirishvili M.A. Bogolyubov ITPM, Moscow
Meyer C. Carnegie Mellon University, Pittsburgh
Mitra A. New Delhi
Mnatsakanova M.N. NPI MSU, Moscow
Ni Guang-jiong Fudan University, Shanghai
Nikolaenko V. IHEP, Protvino
Obraztsov V.F. IHEP, Protvino
Okorokov V. ITEP, Moscow
Pavlovsky O.V. Bogolyubov ITPM, Moscow
Petrov V.A. IHEP, Protvino
Pontecorvo G.B. JINR, Dubna
Prokhorov L. Saint-Petersburg State University
Pronko G.P. IHEP, Protvino
Rochev V.E. IHEP, Protvino
Rogalyov R.N. IHEP, Protvino
Saleev V. Samara State University
Samokhin A.P. IHEP, Protvino
Savrin V.I. NPI MSU, Moscow
Schierholz G. DESY, Hamburg
Serbo V. SLAC, Stanford
Shirshov L. IHEP, Protvino
Simonov Yu. ITEP, Moscow
Smekal L. ITP III, Erlangen
Soloviev V.O. IHEP, Protvino
Soloviev L.D. IHEP, Protvino
Soos E. IMRA, Bucharest
Tchitchikina M. Lomonosov MSU, Moscow
Troshin S.M. IHEP, Protvino
Tyapkin A.A. JINR, Dubna
Tyurin N.E. IHEP, Protvino
Vairo A. ITP, Heidelberg University
Vernov Yu.S. INR RAS, Moscow
Vyblyi Yu.P. IP, Minsk
Zaitsev A.M. IHEP, Protvino
Zakharov A. ITEP, Moscow
Zavidonov I. IHST RAS, Moscow
Zinoviev Yu.M. IHEP, Protvino

Top of the page

Conference 2000 Support team