Preprints 2009

IHEP 2009 - 1 (In Russian)
S.V.Donskov, A.K.Likhoded, A.V.Luchinsky, V.D.Samoylenko
Scalar Mesons sigma and a0 in decay eta‘ —› eta π0π0
Protvino, 2009. – p. 9, figs. 4, refs.: 9.

IHEP 2009 - 2 (In Russian)
V.V.Braguta
Path Integrals in Quantum Mechanics
Protvino, 2009. – p. 7, refs.: 3.

IHEP 2009 - 3 (In Russian)
V.B.Protasev (TGU, Tula, Russia), A.A.Timofeev (IHEP, Protvino, Russia)
Processing of a Working Surface of a Wave Electrode of the Linear Accelerator a Planing Method Shaped Cutters
Protvino, 2009. – p. 8, figs. 7, refs.: 2.

IHEP 2009 - 4 (In Russian)
Yu.T.Borzunov, L.B.Golovanov, V.I.Kireev, V.F.Chumakov (JINR, Dubna, Moscow Region), A.V.Pleskach (IHEP, Protvino, Russia)
Thermodynamic Characteristics for the Hydrogen Target GVM Ø27/L70 in the Time of his Work on the SVD-2 Set-Ap
Protvino, 2009. – p. 17, figs. 6, tables 4, refs.: 15.

IHEP 2009 - 5 (In Russian)
G.I.Krupny, V.N.Peleshko, Ya.N.Rastsvetalov, E.N.Savitskaya, A.V.Sannikov
To the Question about Creation of High Energy Neutron Reference Field
Protvino, 2009. – p. 10, figs. 4, tables 5, refs.: 18.

IHEP 2009 - 6 (In Russian)
Yu.D.Karpekov, V.D.Matveev
The Timing Unit for the Synchronization between U-70 Accelerator Cycles and Data Acquisition Systems of Experimental Setups at IHEP
Protvino, 2009. – p. 7, figs: 3, tables: 1, refs.: 7.

IHEP 2009 - 7 (In Russian)
Yu.V.Beletskaya, G.I.Krupny, A.M.Mamaev, Ya.N.Rastsvetalov
Variations of Radon Flux Density from the Soil Surface of Experimental Testing Area
Protvino, 2009. – p. 7, figs: 6, refs.: 5.

IHEP 2009 - 8 (In Russian)
V.I.In'shakov, V.I.Kryshkin, V.V.Skvortsov, A.A.Sytin (IHEP, Protvino, Russia), N.A.Kuzmin, S.Ya.Sychkov (JINR, Dubna, Moscow Region)
Development of Detector Active Element Based on THGEM
Protvino, 2009. – p. 7, figs: 12, refs.: 10.

IHEP 2009 - 9 (In Russian)
E.N.Ardashev, A.G.Afonin, M.Yu.Bogolyubsky, A.P.Vorobiev, S.N.Golovnya, S.A.Gorokhov, V.F.Golovkin, V.N.Zapolsky, A.A.Kiryakov, V.V.Konstantinov, L.L.Kurchaninov, G.Ya.Mitrofanov, V.S.Petrov, A.V.Pleskach, V.M.Ron'zhin, V.N.Ryadovikov, V.A.Senko, N.A.Shalanda, M.M.Soldatov, A.G.Holodenko, Yu.P.Tsyupa, V.I.Yakimchuk (IHEP, Protvino, Russia), S.G.Basiladze, S.F.Berezhnev, G.A.Bogdanova, A.M.Vishnevskaya, V.Yu.Volkov, A.G.Voronin, G.G.Ermakov, P.F.Ermolov, N.I.Grishin, Ya.V,Grishkevich, E.G.Zverev, S.A.Zotkin, D.S.Zotkin, D.E.Karmanov, V.N.Kramarenko, A.V.Kubarovsky, A.K.Leflat, S.I.Lyutov, M.M.Merkin, V.V.Popov, D.V.Savrina, L.A.Tikhonova (D.V.Skobelitsyn Research Institute for Nuclear Physics of Moscow State University, Russia), A.N.Aleev, V.P.Balandin, V.I.Kireev, N.A.Kuzmin, G.I.Lanschikov, Yu.P.Petukhov, T.P.Topuriya, N.F.Furmanets, A.I.Yukaev (JINR, Dubna, Moscow Region)
Registration of Neutral Charmed Mesons Production and Their Decays in pA-Interactions at 70 GeV with SVD-2 Setup
Protvino, 2009. – p. 15, figs: 14, tables 3, refs.: 17

IHEP 2009 - 10 (In Russian)
A.M.Kiver, V.G.Lapygin, A.V.Larionov, K.G.Mirzoev
The Estimation of the Outgassing Rate Flow and Other Parameters of Vacuum Chamber of the U-70
Protvino, 2009. – p. 11, figs. 5, refs.: 7.

IHEP 2009 - 11 (In Russian)
A.M.Kiver, V.G.Lapygin, A.V.Larionov, K.G.Mirzoev
The Tightness of Vacuum Chamber of the Proton Synchrotron U-70
Protvino, 2009. – p. 9, figs.5, refs.: 6.

IHEP 2009 - 11 (In Russian)
A.M.Kiver, V.G.Lapygin, A.V.Larionov, K.G.Mirzoev
The Tightness of Vacuum Chamber of the Proton Synchrotron U-70
Protvino, 2009. – p. 9, figs.5, refs.: 6.
IHEP 2009 - 12 (In Russian)
V.E.Borodin, O.V.Ziat'kov, G.I.Krupnyj, L.P.Obriaschikova, V.N.Peleshko, Ya.N.Rascvetalov, Yu.S.Fedotov
Induced Radioactivity of Constructive Materials at Condition of Intranuclear Cascade in Matter Initiated by 50 GeV Protons
Protvino, 2009. – p. 15, figs. 22, tables 10, refs.: 4.

IHEP 2009 - 13 (In Russian)
A.V.Sannikov
Âismuth Activation Cross Sections for High Energy Neutrons
Protvino, 2009. – p. 11, fig. 6, tables 4, refs.: 18.

IHEP 2009 - 14 (In Russian)
Yu.M.Antipov, A.G.Afonin, A.V.Vasilevskiy, I.A.Gusev, V.I.Demyanchuk, O.V.Zaytkov, N.A.Ignashin, Y.G.Karshev, A.V.Larionov, A.V.Maximov, A.A.Matyushin, A.V.Minchenko, M.S.Mikheev, V.A.Mirgorodskiy, V.N.Peleshko, V.D.Rudko, V.I.Terekhov, N.R.Tyurin, Y.S.Fedotov (IHEP, Protvino, Russia), Y.A.Trutnev, V.V.Burtsev, A.A.Volkov, I.A.Ivanin, C.A.Kartanov, Y.P.Kuropatkin, A.L.Mikhailov, K.L.Mikhailyukov, O.V.Oreshkov, A.V.Rudnev, G.M.Spirov, M.A.Syrunin, M.V.Tatsenko, I.A.Tkachenko, I.V.Khramov (RFYaC–VNIIEF, Moscow )
The Proton-Radiographic Facility Based on IHEP 70 GeV Proton Synchrotron
Protvino, 2009. – p. 11, fig. 6, tables 4, refs.: 18.

IHEP 2009 - 15 (In Russian)
A.A.Arkhipenko, A.G.Afonin, V.T.Baranov, G.I.Britvich, V.A.Maisheev, A.V.Maksimov, S.F.Reshetnikov, V.N.Chepegin, Yu.A.Chesnokov, I.A.Yazynin
Investigation of Proton Extraction Efficiency from U-70 Accelerator Upon Bending Angle of a Bent Crystal Deflector
Protvino, 2009. – p. 9, figs.: 10, table 1, refs.: 8.

IHEP 2009 - 16 (In Russian)
O.K.Belyaev, I.A.Zvonarev
Design RF-Parameters for the Accelerating Period of the Structure with Spatial Periodic RFQ Focusing
Protvino, 2009. – p. 12, fig. 9, refs.:7.

IHEP 2009 - 18 (In Russian)
A.G.Alexeev (IHEP, Protvino), N.A.Karpov (permanent adress: NTC "Preactika", present adress: Moscow State University, Moscow)
Testing of Thermoluminescent Dosimeters DTG-4 and TLD-1011(T) for Dosimetry of Ions Beams
Protvino, 2009. – p. 15, fig. 13, table 1, refs.:6.

IHEP 2009 - 19 (In Russian)
A.A.Volkov, A.Yu.Kalinin, A.V.Korablev, A.N.Krinitsyn, V.I.Kryshkin, V.V.Skvortsov, V.V.Talov, L.K.Turchanovich
FODS Hadron Calorimeters
Protvino, 2009. – p. 10, fig. 9, refs.:4.

IHEP 2009 - 20 (In Russian)
I.L.Azhgirey, S.P.Denisov, G.I.Krupnyi, A.V.Levin, N.N.Prokopenko, Ya.N.Rastsvetalov
Argon Activation by 50 GeV Protons
Protvino, 2009. – p. 7, figs. 5, tables 2, refs.: 5.

IHEP 2009 - 21 (In Russian and in English)
V.A.Maisheev, Yu.A.Chesnokov, P.N.Chirkov, I.A.Yazynin (IHEP, Protvino, Russia), D. Bolognini, S. Hasan, M. Prest (Università dell'Insurbia, Milano, Italy), E. Vallazza (INFN, Trieste, Italy)
Channeling Radiation of Positrons with Energy in the Region of 100 GeV in Single Crystals
Protvino, 2009. – p. 23, figs. 12, table 1, refs.: 15.

IHEP 2009 - 22 (In Russian)
V.V.Mochalov, A.N.Vasil'ev, A.V.Ryazantsev, P.A.Semenov, Yu.M.Goncharenko, A.A.Derevshchikov, A.S.Konstantinov, V.A.Maisheev, Yu.A.Matulenko, Yu.M.Mel'nik, A.V.Minchenko, A.P.Meshchanin, D.A.Morozov, L.F.Solov'ev, A.E.Yakutin, Yu.A.Chesnokov
Measurement of Momentum Dispersion of a Proton Beam Extracted from the Accelerator U-70 by Channeling
Protvino, 2009. – p. 16, figs. 14, tables 2, refs.: 9.

IHEP 2009 - 23 (In Russian)
V.V.Mochalov, N.I.Belikov, A.N.Vasil'ev, A.A.Derevshchikov, Yu.A.Matulenko, A.P.Meshchanin, N.G.Minaev, S.B.Nurushev, A.F.Prudkoglyad, L.F.Solov'ev (IHEP, Protvino, Russia), N.S.Borisov, A.B.Neganov, Yu.A.Usov, O.N.Shchevelev (JINR, Dubna, Russia)
Single-spin Asymmetry Measurement in the Reaction π- d → π0X in the Beam Fragmentation Region at 40 GeV and pT up to 2 GeV/c
Protvino, 2009. – p. 8, figs. 3, tables 1, refs.: 13.

IHEP Publications Support team