Preprints 2010

IHEP 2010 - 1(In English )
S.P.Denisov, V.N.Evdokimov, A.V.Kozelov, N.N.Prokopenko, M.M.Soldatov, D.A.Stoyanova, V.I.Yakimchuk
Cherenkov Counter for Bunch Intensity Measurement
Protvino, 2010. – p. 12, figs. 10, tables 3, refs.: 6.

IHEP 2010 - 2(In Russian)
E.N.Ardashev, A.G.Afonin, M.Yu.Bogolyubsky, A.P.Vorob'ev, S.N.Golovnya, S.A.Gorokhov, V.F.Golovkin, V.N.Zapol'sky, A.A.Kiryakov, L.L.Kurchaninov, G.Ya.Mitrofanov, V.S.Petrov, A.V.Pleskach, V.M.Ron'zhin, V.N.Ryadovikov, V.A.Sen'ko, N.A.Shalanda, M.M.Soldatov, A.G.Kholodenko, Yu.P.Tsyupa, V.I.Yakimchuk (IHEP, Protvino, Russia), S.G.Basiladze, S.F.Berezhnev, G.A.Bogdanova, A.M.Vishnevskaya, V.Yu.Volkov, A.G.Voronin, G.G.Ermakov, [P.F.Ermolov], N.I.Grishin, Ya.V.Grishkevich, E.G.Zverev, S.A.Zotkin, D.S.Zotkin, D.E.Karmanov, V.N.Kramarenko, A.V.Kubarovsky, A.K.Leflat, S.I.Lyutov, M.M.Merkin, V.V.Popov, D.V.Savrina, L.A.Tikhonova (MSU SINP, Moscow, Russia), A.N.Aleev, V.P.Balandin, V.I.Kireev, N.A.Kuz'min, G.I.Lanshchikov, Yu.P.Petukhov, N.F.Furmanets, A.I.Yukaev (JINR, Dubna, Russia)
Properties of Neutral Charmed Mesons in pA-interactions at 70 GeV
Protvino, 2010. – p. 11, figs. 9, tables 3, refs.: 11.

IHEP 2010 - 3(In English)
N.M.Agababyan (JINR, Dubna, Russia), [V.V.Ammosov], A.A.Ivanilov, V.A.Korotkov (IHEP, Protvino, Russia), N.Grigoryan, G.Gulkanyan, Zh.Karamyan (Yerevan Physics Institute, Armenia)
Charged ρ Meson Production in Neutrino Induced Reactions at ⟨Eν ⟩ ≈ 10 GeV
Protvino, 2010. – p. 12, figs.: 6, tables 2, refs.: 21.

IHEP 2010 - 4(In English)
N.M.Agababyan (JINR, Dubna, Russia), [V.V.Ammosov], A.A.Ivanilov, V.A.Korotkov (IHEP, Protvino, Russia), N.Grigoryan, G.Gulkanyan, Zh.Karamyan (Yerevan Physics Institute, Armenia)
The Yields of Light Meson Resonances in Neutrino-Nucleus Interactions at ⟨Eν ⟩ ≈ 10 GeV
Protvino, 2010. – p. 15, figs. 7, tables 4, refs.: 23.

IHEP 2010 - 5(In English)
N.M.Agababyan (JINR, Dubna, Russia), [V.V.Ammosov], A.A.Ivanilov, V.A.Korotkov (IHEP, Protvino, Russia), N.Grigoryan, G.Gulkanyan, Zh.Karamyan (Yerevan Physics Institute, Armenia)
A Study of the Neutrino Production of φ and D+s Mesons
Protvino, 2010. – p. 11, figs. 3, tables 1, refs.: 16.

IHEP 2010 - 6(In Russian)
S.V.Erin
The Operation of Gas Detectors Filled with Heavy Freon C3F8
Protvino, 2010. – p. 15, figs. 12, refs.: 17.

IHEP 2010 - 7(In Russian and in English)
I.A.Kachaev
Method to Obtain Better Monte-Carlo Accuracy for Phase Space Integration with Acceptance
Protvino, 2010. – p. 4, refs.: 4.

IHEP 2010 - 8(In English)
N.M.Agababyan (JINR, Dubna, Russia), [V.V.Ammosov], A.A.Ivanilov, V.A.Korotkov (IHEP, Protvino, Russia), N.Grigoryan, G.Gulkanyan, Zh.Karamyan (Yerevan Physics Institute, Armenia)
A Study of the Double Hadron Neutrinoproduction on Nuclei
Protvino, 2010. – p. 10, figs. 5, refs.: 14.

IHEP 2010 - 10(In Russian)
A. Ivashin (IHEP, Protvino, Russia), V. Matveev (IHEP, Protvino, Russia), Yu. Khokhlov (IHEP, Protvino, Russia, MIPT, Dolgoprudny, Russia)
Upgraded data acquisition system of VES facility. Technical aspects
Protvino, 2010. – p. 20, figs. 8, tables 1, refs.: 9.

IHEP 2010 - 12(In English)
A.G.Afonin, V.T.Baranov, S.A.Belov, V.N.Gorlov, A.D.Ermolaev, I.V.Ivanova, D.M.Krylov, V.A.Maisheev, D.A.Savin, E.A.Syshchikov, V.I.Terekhov, V.N.Chepegin, Yu.A.Chesnokov, P.N.Chirkov, I.A.Yazynin (IHEP, Protvino, Russia), S.Bellucci, S.Bini, G. Giannini (LNF INFN, Frascati, Italy)
Study of Beam Extraction and Collimation in the U-70 Synchrotron with Various Crystal Devices
Protvino, 2010. – p. 11, figs. 12, tables 1, refs.: 10.

IHEP 2010 - 13(In Russian)
A.I.Ageev, I.V.Bogdanov, S.I.Zinchenko, V.V.Zubko, E.M.Kashtanov, S.S.Kozub, P.I.Slabodchikov, V.V.Sytnik, L.M.Tkachenko, L.S.Shirshov, P.A.Scherbakov (IHEP, Protvino, Russia), A.E.Vorob'eva, I.N.Gubkin, V.I.Pantsyrnyi, L.V.Potanina, N.I.Salunin (VNIINM, Moscow, Russia)
Development of Fast Cycling Superconducting Magnets and Cryogenic System for SIS300 Accelerator Ring
Protvino, 2010. – p. 27, figs. 12. tables 9, refs.: 14.

IHEP 2010 - 14(In Russian)
G.D.Alekseev, A.S.Vodop'yanov, V.H.Dodohov, E.K.Koshurnikov, Yu.Yu.Lobanov, A.G.Ol'shevskiy (JINR, Dubna, Russia), S.L.Belostotskiy (PNPI, Gatchina, Russia), A.V.Buharov, A.A.Semenov (MPEI, Moscow, Russia), A.N.Vasil'ev, D.A.Morozov, V.V.Mochalov, A.V.Ryazantsev, P.A.Semenov (IHEP, Protvino, Russia), A.S.Gerasimov, P.V.Fedorets, V.D.Chernetskiy (ITEP, Moscow, Russia)
Russian Institutes in PANDA
Protvino, 2010. – p. 22, figs. 3, refs.: 35.

IHEP 2010 - 15(In English)
M.Yu.Bogolyubsky, Yu.V.Kharlov, D.I.Patalakha, B.V.Polishchuk, S.A.Sadovsky, A.S.Soloviev, M.V.Stolpovskiy
Correction of the Energy Scale Nonlinearity in Electromagnetic Calorimeters with the π 0 Two-Photon Decays
Protvino, 2010. – p. 8, figs. 4, refs.: 4.

IHEP Publications Support team