Preprints 2011

IHEP 2011 - 1(In Russian)
A.M.Kiver, V.G.Lapygin, A.V.Larionov, K.G.Mirzoev
The Investigation of the Vacuum Chamber of the U-70
Protvino, 2011. – p. 20, figs. 6, tables 2, refs.: 8.

IHEP 2011 - 2(In Russian)
D.A.Vasilyev, V.A.Krendelev, A.V.Lutchev, V.N.Fedorchenko, A.N.Kholkin
The Interfaces Converter AC-4
Protvino, 2011. – p. 10, figs. 10, table 1, refs.: 10.

IHEP 2011 - 3(In Russian)
V.N.Alferov, I.V.Lobov, A.V.Lutchev, Yu.V.Bordanovskiy, V.S.Lagutin, D.G.Khmaruk
Proton Synchrotron Extracted Beam Lines Magnets Power Supplies Control System
Protvino, 2011. – p. 10, figs. 6, table 1, refs.: 6.

IHEP 2011 - 4(In Russian)
A.G.Afonin, E.N.Ardashev, V.F.Golovkin, S.N.Golovnya, S.A.Gorokhov, A.A.Kiryakov, A.G.Kholodenko, V.V.Konstantinov, L.L.Kurchaninov, I.S.Lobanov, E.V.Lobanova, G.A.Mitrofanov, V.S.Petrov, A.V.Pleskach, M.K.Polkovnikov, V.N.Riadovikov?, V.N.Ronzhin, V.A.Senko, N.A.Shalanda, M.M.Soldatov, Yu.P.Tsyupa, A.P.Vorobiev, V.I.Yakimchuk, V.N.Zapolskii (IHEP, Protvino, Russia), A.N.Aleev, V.V.Avdeichikov, V.P.Balandin, Yu.T.Borzunov, V.A.Budilov, Yu.A.Chentsov, N.F.Furmanets, G.D.Kekelidze, V.I.Kireev, E.S.Kokoulina, A.K.Kulikov, E.A.Kuraev, N.A.Kuzmin, [G.I.Lanschikov], V.N.Lysan, V.V.Myalkovskiy, V.A.Nikitin, V.D.Peshehonov, Y.P.Petukhov, I.A.Rufanov, V.I.Spiryakin, A.V.Terletskiy, A.I.Yukaev, N.K.Zhidkov (JINR, Dubna, Russia), S.G.Basiladze, S.F.Berezhnev, G.A.Bogdanova, N.I.Grishin, Ya.V.Grishkevich, G.G.Ermakov, [P.F.Ermolov], D.E.Karmanov, V.N.Kramarenko, A.V.Kubarovsky, A.K.Leflat, S.I.Lutov, M.M.Merkin, V.V.Popov, L.A.Tikhonova, A.M.Vishnevskaya, V.Yu.Volkov, A.G.Voronin, S.A.Zotkin, E.G.Zverev (SINP MSU, Moscow, Russia), M.A.Batouritski (NC PHEP BSU, Minsk, Belarus), A.V.Karpov, A.Ya.Kutov (Department of Mathematics Komi SC UrD RAS, Syktyvkar, Russia)
Topological cross-sections in pp-interactions at 50 GeV
Protvino, 2011. – p. 11, figs. 7, refs.: 13.

IHEP 2011 - 5(In Russian)
A.G.Afonin, E.N.Ardashev, V.F.Golovkin, S.N.Golovnya, S.A.Gorokhov, A.A.Kiryakov, A.G.Kholodenko, V.V.Konstantinov, L.L.Kurchaninov, I.S.Lobanov, E.V.Lobanova, G.A.Mitrofanov, V.S.Petrov, A.V.Pleskach, M.K.Polkovnikov, V.N.Riadovikov?, V.N.Ronzhin, V.A.Senko, N.A.Shalanda, M.M.Soldatov, Yu.P.Tsyupa, A.P.Vorobiev, V.I.Yakimchuk, V.N.Zapolskii (IHEP, Protvino, Russia), A.N.Aleev, V.V.Avdeichikov, V.P.Balandin, Yu.T.Borzunov, V.A.Budilov, Yu.A.Chentsov, N.F.Furmanets, G.D.Kekelidze, V.I.Kireev, E.S.Kokoulina, A.K.Kulikov, E.A.Kuraev, N.A.Kuzmin, [G.I.Lanschikov], V.N.Lysan, V.V.Myalkovskiy, V.A.Nikitin, V.D.Peshehonov, Y.P.Petukhov, I.A.Rufanov, V.I.Spiryakin, A.V.Terletskiy, A.I.Yukaev, N.K.Zhidkov (JINR, Dubna, Russia), S.G.Basiladze, S.F.Berezhnev, G.A.Bogdanova, N.I.Grishin, Ya.V.Grishkevich, G.G.Ermakov, [P.F.Ermolov], D.E.Karmanov, V.N.Kramarenko, A.V.Kubarovsky, A.K.Leflat, S.I.Lutov, M.M.Merkin, V.V.Popov, L.A.Tikhonova, A.M.Vishnevskaya, V.Yu.Volkov, A.G.Voronin, S.A.Zotkin, E.G.Zverev (SINP MSU, Moscow, Russia), M.A.Batouritski (NC PHEP BSU, Minsk, Belarus), A.V.Karpov, A.Ya.Kutov (Department of Mathematics Komi SC UrD RAS, Syktyvkar, Russia)
Neutral pions fluctuations at high multiplicity in pp-interactions at 50 GeV
Protvino, 2011. – p.15, figs.10, refs.: 6.

IHEP 2011 - 6(In Russian)
M.Yu.Bogolyubsky, D.I.Patalaxa, V.S.Petrov, B.V.Polishchuk, S.A.Sadovsky, V.A.Sen'ko, A.S.Solov'ev, Yu.V.Kharlov
Light-emitting Diode Monitoring System for the Photon Spectrometer PHOS in the ALICE experiment at the Large Hadron Collider
Protvino, 2011. – p. 20, figs. 10, refs.: 26.

IHEP 2011 - 7(In Russian)
A.A.Borisov, M.Yu.Bogolyubsky, N.I.Bozhko, A.N.Isaev, A.S.Kozhin, A.V.Kozelov, I.S.Plotnikov, V.A.Sen'ko, M.M.Soldatov, R.M.Fakxrutdinov, N.A.Shalanda, O.P.Yushchenko, V.I.Yakimchuk
Setup of the "Muon Tomography" with an Area of Overlapping 3×3 m2
Protvino, 2011. – p. 18, figs. 14, refs.: 23.

IHEP 2011 - 8(In Russian)
A.A.Lednev
Shower Reconstruction for Non-ideal Electromagnetic Calorimeters
Protvino, 2011. – p. 6, figs. 8, refs.: 6.

IHEP 2011 - 9(In Russian)
V.I.Kireev(JINR, Dubna, Russia), A.V.Pleskach(IHEP, Protvino, Russia)
Double-Loop Regulation System for Thermostatting of the Precision Vertex Detector at the SVD-2 Set-Up
Protvino, 2011. – p. 19, figs. 7, table 1, refs.: 6.

IHEP 2011 - 10(In Russian)
O.K.Belyaev
The resonance of an intermediate electrode holder in accelerating structure with spatially periodic RFQ focusing
Protvino, 2011. – p. 13, figs. 9, refs.: 5.

IHEP 2011 - 11(In Russian)
N.S.Ivanova, A.V.Koshelev, A.F.Luk'yantsev, S.V.Makonin, A.A.Matyushin, V.P.Milyutkin, V.S.Seleznev, A.Yu.Sotnikov (IHEP, Protvino, Russia), V.I.Koval'tsov (OOO "Systel", Protvino, Russia)
The Diagnostic System for the Extracted Beams of the U-70 Accelerator and Its Status
Protvino, 2011. – p. 17, figs. 5, refs.: 9.

IHEP 2011 - 12(In Russian)
A.A.Volkov, V.P.Efremov, N.S.Ivanova, A.Yu.Kalinin, A.V.Korablev, A.V.Koshelev, A.N.Krinitsyn, V.I.Kryshkin, N.V.Kulagin, A.F.Luk'yantsev, S.V. Makonin, A.A.Matyushin, V.P.Milyutkin, Yu.A.Mishagin, V.S.Seleznev, V.V.Skvortsov, A.Yu.Sotnikov, V.V.Talov, L.K.Turchanovich
Intensive beam monitors of spectrometer FODS.
Protvino, 2011. – p. 16, figs. 11, refs.: 12.

IHEP 2011 - 15(In Russian)
E.N.Savitskaya, Yu.V.Beletskaya, G.I.Krupnyi, Ya.N.Rastsvetalov, A.V.Sannikov
Photon Registration Efficiency of Germanium Semiconductor Spectrometer.
Protvino, 2011. – p. 15, figs. 6, tables 4, refs. : 12.

IHEP 2011 - 16(In Russian)
A.A.Volkov, V.P.Efremov, A.Yu.Kalinin, Yu.D.Karpekov, A.V.Korablev, A.N.Krinitsyn, V.I.Kryshkin, N.V.Kulagin, V.V.Skvortsov, M.M.Soldatov, V.V.Talov, L.K.Turchanovich, N.A.Shalanda, V.I.Yakimchuk
Data Acquisition System for the Experiment FODS
Protvino, 2011. – p. 15, figs. 6, refs.:17.

IHEP 2011 - 17(In Russian)
B.V.Kazmin,M.P.Ovsienko, V.A.Sychev, N.N.Yarygin (IHEP, Protvino, Russia), V.V.Anushat (ZAO "Energomash-Uralelektrotyazhmash", Ekaterinburg, Russia), K.Dahlerup-Petersen, G.-J.Coeling (CERN, Geneve, Switzerland)
Developing of the Contact Interval Rated Model of the High-speed DC Circuit Breaker VAB 49 for the Analysis of Work Features of LHC/DQSB Switches of Energy Extraction System out of LHC Main Ring Magnets
Protvino, 2011. – p. 12, figs. 6, tables 3, refs.: 6.

IHEP 2011 - 18(In Russian)
B.V.Kazmin,M.P.Ovsienko, V.A.Sychev, N.N.Yarygin (IHEP, Protvino, Russia), V.V.Anushat (ZAO "Energomash-Uralelektrotyazhmash", Ekaterinburg, Russia), K.Dahlerup-Petersen, G.-J.Coeling (CERN, Geneve, Switzerland)
Influence the Dynamic Properties of the Single Breaker Making the Complete Set of Switch LHC/DQSB on a Switch Endurance Properties
Protvino, 2011. – p. 8, figs. 5, refs.: 3.

IHEP 2011 - 19(In Russian)
S.I.Bukreeva, N.A.Shalanda, V.A.Sen'ko, A.N.Isaev
The Power Source of Electronic Apparatus at Physical Setups of IHEP.
Protvino, 2011. – p. 9, figs. 3, tables 2, refs.: 4.

IHEP 2011 - 20(In Russian)
Yu.D.Karpekov, Yu.S.Kiselev, V.A.Sen'ko
A High-Speed Multichannels Modules TDC of Picosecond Resolution with Programmable Parameters
Protvino, 2011. – p. 24, figs. 13, table 1, refs.: 4.

IHEP 2011 - 21(In Russian)
V.S.Petrov, V.I.Yakimchuk
Apparatus for Interfacing Electronic Systems MISS, KAMAK and SUMMA to Personal Computer
Protvino, 2011. – p. 19, figs. 6, tables 12, refs.: 8

IHEP 2011 - 23(In Russian)
I.V.Azhinenko, S.I.Bityukov, V.V.Smirnova (IHEP, Protvino, Russia), N.V.Krasnikov(INR RAS, Moscow, Russia)
The Development of Statistical Software for Usage in High Energy Physics Tasks
Protvino, 2011. – p. 25, fig. 1, refs.: 52.

IHEP 2011 - 24(In Russian)
S.I.Bityukov, V.V.Smirnova (IHEP, Protvino, Russia), A.V.Singovsky (University of Minnesota, USA)
A Method for the Identification Electromagnetic Showers
Protvino, 2011. – p. 12, figs 7, refs.: 5.

IHEP 2011 - 26(In Russian)
I.V.Lobov, A.V.Lutchev
The Database Driven Technological Equipment Control
Protvino, 2011. – p. 16, figs. 2, tables. 2, refs.: 2.

IHEP 2011 - 27(In Russian)
V.N.Nozdrachev, A.P.Zaitsev, V.I.Lisin(ITEP, Moscow, Russia), T.S.Brantova(LPI RAS, Moscow, Russia), O.P.Gavrischuk(JINR, Dubna, Russia), E.N.Guschin(INT RAS, Moscow, Russia), Yu.D.Karpekov, V.K.Semenov (IHEP, Protvino, Russia)
The Trigger Based on Active Target for MIS ITEP installation
Protvino, 2011. – p. 12, figs. 9, refs.: 5

IHEP 2011 - 28(In Russian)
G.I.Krupnyi , Ya.N.Rastsvetalov
The Experimental Evalution of Radionuclides Production Cross Sections in 50 GeV Proton Collisions with Copper
Protvino, 2011. – p. 15, figs. 12, refs.: 10.

IHEP 2011 - 29(In Russian)
A.N.Vorobiev, A.Yu.Evstifeev
The Pulse Transformer of Anode Modulator for HF Power System Ion Linear Accelerator (Construction, Technology, Tests Results)
Protvino, 2011. – p. 17, figs. 8, tables 2, refs.: 6.

IHEP 2011 - 30(In Russian)
M.Yu.Bogolyubskij, S.V.Evdokimov, V.I.Izucheev, D.I.Patalakha, B.V.Polishchuk, S.A.Sadovskij, A.S.Solov'ev, M.V.Stolpovskij, Yu.V.Kharlov (IHEP, Protvino, Russia), N.A.Kuz'min, V.P.Obudovskij, Yu.P.Petuxov, S.Ya.Sychkov (JINR, Dubna, Russia)
Mass measurements of the light neutral mesons in meson-nuclei interactions at momentum of 7 GeV/c the HYPERON setup
Protvino, 2011. – p. 22, figs. 15, tables 7, refs.: 13.

IHEP 2011 - 31(In Russian)
A.N.Aleev, E.N.Ardashev, A.G.Afonin, M.Yu.Bogolyubskij, A.P.Vorobiev, V.F.Golovkin, S.N.Golovnya, S.A.Goroxov, V.N.Zapolskiy, A.A.Kiryakov, L.L.Kurchaninov, G.YA.Mitrofanov, V.S.Petrov, A.V.Pleskach, V.N.Ron'zhin, V.N.Ryadovikov, V.A.Sen'ko, M.M.Soldatov, A.G.Kholodenko, Yu.P.Tsyupa, N.A.Shalanda, A.I.Yukaev, V.I.Yakimchuk (IHEP, Protvino, Russia), S.G.Basiladze, S.F.Berezhnev, G.A.Bogdanova, A.M.Vishnevskaya, V.Yu.Volkov, A.G.Voronin, N.N.Grishin, Ya.V.Grishkevich, [P.F.Ermolov], E.G.Zverev, D.E.Karmanov, V.N.Kramarenko, A.V.Kubarovskij, A.K.Leflat, S.I.Lyutov, M.M.Merkin, V.V.Popov, L.A.Tixonova, (SINP MSU, Moscow, Russia), V.I.Kireev, N.A.Kuz'min, [G.I.Lanschikov], Yu.P.Petukhov, N.F.Furmanets (JINR, Dubna, Russia)
A Study of Neutral Kaon Production in pC, pSi and pPb Collisions at 70 GeV/c
Protvino, 2011. – p. 18, figs. 8, tables 6, refs.: 22.

IHEP 2011 - 32(In Russian)
A.A.Baldin, A.I.Berlev, Yu.T.Borzunov, A.V.Konstantinov, I.V.Kudashkin, E.B.Plekhanov, S.S.Shimanskiy (JINR, Dubna, Russia), Ya.A.Berdnikov, A.E.Ivanov, V.T.Kim (SPbSPU, St.Petersburg, Russia), V.A.Murzin, V.A.Oreshkin (PNPI, Gatchina, Russia), A.Yu.Bordanovskiy, A.A.Volkov, V.P.Efremov, A.Yu.Kalinin, A.V.Korablev, V.I.Koreshev, A.N.Krinitsyn, V.I.Kryshkin, N.V.Kulagin, A.A.Loginov, V.V.Skvortsov, V.V.Talov, L.K.Turchanovich (IHEP, Protvino, Russia)
Program of Correlation Study of Hadron and Nucleus Interactions at High XT
Protvino, 2011. – p. 31, figs. 30, tables 2, refs.: 24.

IHEP Publications Support team